Menu

Pengenalan

Jabatan membekalkan maklumat perancangan melalui  Bahagian Maklumat Gunatanah Negeri.

 Antara maklumat yang boleh didapati di Jabatan adalah seperti :

  • Rancangan Pemajuan yang telah diwartakan.
  • Maklumat gunatanah semasa (mengikut tahun kajian) dan zoning
  • Permohonan Perancangan
  • Data Kawasan Lapang
  • Data Kemudahan Awam

 

Kategori maklumat perancangan tidak terperingkat (data geospatial) sahaja yang dibekalkan dan segala permohonan data geospatial boleh dibuat secara bertulis ke JPBD Negeri Terengganu  dan mengisi Borang Keselamatan Data sebagaimana dilampirkan.

SENARAI GUNATANAH SEMASA NEGERI TERENGGANU SEHINGGA DISEMBER 2014/2015

1. SETIU

2. MBKT

3. MARANG

4. KEMAMAN

5. HULU TERENGGANU

6. DUNGUN

7. BESUT

 

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam