Menu

Objektif Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Mengurus dan memberi perkhidmatan yang meliputi pentadbiran dan pengurusan asset, surat menyurat, rekod perkhidmatan, perancangan latihan, kewangan dan keselamatan jabatan melalui penggunaan sumber-sumber yang berkesan secara lebih sistematik, tepat, cekap dan mengikut peraturan-peraturan pentadbiran yang telah ditetapkan.


TUGAS-TUGAS BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bidang Tugas Utama

  1.     Merancang dan mentadbir pengurusan pentadbiran jabatan.
  2.     Merancang dan mengawal pengurusan kewangan jabatan.
  3.     Mempergiatkan usaha dalam memberi latihan kepada pegawai dan kakitangan jabatan bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka.
  4.     Mengurus infrastruktur teknologi maklumat jabatan.
Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam