Menu

Pengenalan

Ia merupakan suatu pelan cadangan yang lebih terperinci berbanding dengan RT, yang lebih mirip kepada "action area plan". RKK akan mengandungi cadangan-cadangan tindakan khusus untuk satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh Pihak Berkuasa Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan, bagi tujuan :

  • Pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan
  • Pemajuan semula
  • Pengelokan
  • Pemuliharaan atau amalan pengurusan sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain bagi seluruh atau sebahagian kawasan khas itu
  • Jenis pengolahan yang dicadangkan

 

Fungsi

  • Sebagai panduan terperinci dalam kawalan dan perancangan bagi kawasan yang telah dikhaskan
  • Sebagai alat pembangunan yang teratur dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan

 

MUAT TURUN DOKUMEN Rancangan Kawasan Khas (RKK) DISINI

 

* BUKU LAPORAN PENUH BOLEH DIDAPATI DI JPBD NEGERI TERENGGANU

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam