Menu

TUGAS-TUGAS BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN

Bidang Tugas Utama

 1. Menyedia dan mengkaji semula Rancangan Struktur Negeri.
 2. Menyelaras penyediaan rancangan pembangunan berikut :-
 • Rancangan Tempatan Daerah
 • Rancangan Kawasan Khas
 • Rancangan Pembangunan Desa

     

3. Menyedia perkhidmatan projek khas :-

 • Pelan konsep pembangunan
 • Pelan susun atur pembangunan


Bidang Tugas Bahagian Rancangan Pembangunan

 1. Membantu menyedia dan mengkaji semula Rancangan Struktur Negeri (RSN) meliputi kerja-kerja berikut:-
 2. Membantu menyelaras kajian RSN dan program kerja berkaitan.
 3. Menyediakan ulasan-ulasan teknikal bagi laporan-laporan yang disediakan oleh pasukan kajian melibatkan Laporan Awal, Laporan Teknikal, Laporan Pemeriksaan, Laporan Draf Rancangan Struktur dan Laporan Penyertaan dan Bantahan Awam.
 •         Menganggotai Jawatankuasa penyediaan RSN.
 •         Membantu dalam kerja-kerja seranta diperingkat Laporan Pemeriksaan dan Draf Rancangan Struktur.
 •         Urusetia Mesyuarat berkaitan kajian temasuk Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa penyertaan dan Bantahan Awam.
 •         Membantu kerja-kerja kelulusan kajian di peringkat Jawatankuasa Perancang Negeri dan Majlis Perancangan Fizikal Negara.
 •         Membantu kerja-kerja kajian semula RSN.

4. Membantu menyelaras penyediaan rancangan pembangunan meliputi Rancangan Tempatan Daerah (RTD), Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan semakan semula Rancangan Tempatan mengikut keperluan termasuk kerja-kerja berikut:-

 •         Membantu menyelaras kajian dan program kerja berkaitan.
 •         Menyediakan ulasan-ulasan teknikal bagi laporan-laporan yang disediakan oleh pasukan kajian melibatkan Laporan Awal, Laporan Teknikal, Laporan DRTD dan Laporan RKK.
 •         Menganggotai Jawatankuasa semasa penyediaan RTD dan RKK.
 •         Membantu dalam kerja-kerja seranta dan Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Penyiasatan dan Bantahan Awam.
 •         Membantu kerja-kerja kelulusan kajian di peringkat Jawatankuasa Perancang Negeri.

5. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Bandar atau jawatankuasa berkaitan yang ditubuhkan berkaitan dengan penyediaan rancangan pembangunan dan projek khas atau kajian perancangan bandar dan desa di peringkat negeri.

6. Menjalankan kerja-kerja lain berkaitan rancangan pembangunan dan projek khas yang diarahkan dri semasa ke semasa.

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam