Menu

CARA MEMBUAT RAYUAN

Rayuan boleh dibuat melalui :

Pendaftar
Lembaga Rayuan Negeri Terengganu,
d/a PLANMalaysia Negeri Terengganu (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Terengganu)
Tingkat 3, Wisma Negeri,
20646 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman

Tel: 09-630 1436 Faks: 09-624 4117

Semua rayuan hendaklah dikemukakan dalam masa satu bulan daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Pemohon hendaklah mengisi borang yang disediakan oleh Urusetia serta dihantar ke alamat di atas. Setiap rayuan dikenakan caj bayaran pendaftaran kes sebanyak RM 100.00 bagi setiap kes.

Sebarang pertanyaan berkaitan dengan Lembaga Rayuan hendaklah dikemukaan kepada Urusetia sebagaimana alamat di atas.

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam