Menu

Memperakukan Permohonan-Permohonan Daripada Agensi Kerajaan Seperti Projek-Projek Jabatan Kerja Raya (JKR) Sebelum Dipertimbangkan Oleh Jawatankuasa Perancang Negeri.

Piagam
Jawatankuasa Teknikal Perancangan Negeri akan bersidang dalam masa 14 hari dari tarikh permohonan diterima sebelum dibawa ke Jawatankuasa Perancang Negeri.

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam