Menu

TUGAS DAN PERANAN

Tugas dan tanggungjawab JPN telah dihuraikan di beberapa bahagian dan seksyen Akta 172. tugas-tugas utama ini telah diperincikan di bahagian II,
Seksyen 4 (A-C) iaitu:

  1. Untuk menggalakkan dalam Negeri, dalam bidang dasar negara, pemeliharaan, penggunaan dan pemajuan semua tanah di dalam negeri.
  2. Untuk mengatur, mengawal, mengawal, merancang dan menyelaraskan semua aktiviti pemajuan semula tanah di dalam negeri.
  3. Untuk menasihatkan kerajaan negeri, samada dengan dayautamanya sendiri atau pada menyahut permintaan kerajaan Negeri, mengenai perkara-perkara yang berkenaan dengan pemeliharaan, penggunaan dan pemajuan tanah di dalam negeri.
  4. Untuk mengusahakan, membantu dan menggalakkan pemungutan, penyelenggaraan dan penyiaran perangkaan, buletin dan monograf dan lain-lain siaran yang berhubung dengan perancangan bandar dan desa dan perkaedahnya.

 

 

 

 

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam