Menu

Objektif Bahagian Maklumat Guna Tanah Negeri

  •    Memastikan proses merekod permohonan perancangan dan pelan-pelan projek khas dibuat mengikuti manual serta garis panduan semasa untuk melengkapkan pangkalan data spatial jabatan.   
  •     Memastikan proses pembangunan pangkalan data spatial dibuat mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mengemaskini dan melengkapkan pangkalan data spatial negeri.
  •     Memastikan proses permohonan data dibuat mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan pengeluaran data di kawal. 
  •     Piagam Pelanggan Jabatan :
  1.         Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari.
  2.         Memastikan tunggakan pemprosesan permohonan maklumat perancangan tidak terperingkat adalah tidak melebihi 5% daripada keseluruhan permohonan.

 

TUGAS-TUGAS BAHAGIAN MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI

Bidang Tugas Utama

  1.     Mengemaskini maklumat gunatanah negeri.
  2.     Menyedia dan membangunkan pangkalan data spatial.
  3.     Membangunkan data spatial bagi permohonan perancangan.
  4.     Memproses permohonan data spatial daripada agensi luaran atau bahagian dalaman jabatan.
Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam