Menu

AHLI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI TERENGGANU
(Ditubuhkan mengikut Seksyen 4(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976  (Akta 172)
Sesi 2018 hingga 2021

BIL NAMA KEAHLIAN

1.

YAB DATO' SERI DR. AHMAD SAMSURI BIN MOKHTAR
Menteri Besar Negeri Terengganu
Pengerusi
2. YB DR HAJI ALIAS BIN RAZAK
Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan
dan Alam Sekitar Negeri Terengganu
Timbalan Pengerusi
3. YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
 Ahli
4. YB PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI TERENGGANU Ahli
5. YB PEGAWAI KEWANGAN NEGERI TERENGGANU  Ahli
6. YB DR AZMAN BIN IBRAHIM
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, 
dan Pembangunan Desa Negeri Terengganu
 Ahli
7. YB DATO' HAJI TENGKU HASSAN BIN TENGKU OMAR
Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah
dan Kesejahteraan Pentadbiran Negeri Terengganu
 Ahli
8. YB DR. HAJI MAMAD BIN PUTEH
Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti
dan Teknologi Hijau Negeri Terengganu
Ahli
9. PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI TERENGGANU
 Ahli
10. PENGARAH UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI TERENGGANU
Ahli 
11. PENGARAH PEMBANGUNAN NEGERI TERENGGANU Ahli
12.
PENGARAH JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU
Ahli
13. PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI TERENGGANU Ahli
14. PENGARAH JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI TERENGGANU
 
15.
PENGURUS BESAR KETENGAH
(Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah)
Ahli
16.
SETIAUSAHA BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
Pejabat SUK Terengganu
Ahli
17.
PENGARAH PLANMalaysia NEGERI TERENGGANU
(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu)
Setiausaha

 

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam