Menu

OBJEKTIF

  1. Melaksanakan dasar perancangan bandar dan desa selaras dengan Dasar Pembangunan Negara dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.

  2. Mengawalselia pemakaian dan perlaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan pindaan-pindaannya serta kaedah-kaedah perlaksanaannya di seluruh negeri Terengganu.

  3. Memberi khidmat nasihat perancangan kepada kerajaan Negeri, jabatan dan agensi kerajaan dan orang awam.

  4. Mengumpul, membekal maklumat-maklumat spatial dan atribut.

  5. Menerbit dan menyiar buletin, monograf dan lain-lain siaran yang berhubung dengan perancangan bandar dan desa.

  6. Menyedia kepakaran kepada setiap setiap anggota bagi mempertingkatkan kualiti perkhimatan dan 'delivery system’.

Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam