Menu

FUNGSI

Pengurusan

 1. Merancang dan mentadbir pengurusan pentadbiran jabatan secara keseluruhan.
 2. Mempergiatkan usaha dalam memberi latihan kepada pegawai dan kakitangan jabatan bagi peningkatan ilmu pengentahuan dan kemahiran mereka.

Kawalan Perancangan

 1. Memberi ulasan keatas permohonan tukarsyarat, pecah sempadan tanah, pecah bahagian dan cantuman lot yang dirujuk oleh PPD.
 2. Memberi ulasan permohonan perancangan tapak.
 3. Memberi ulasan keatas permohonan pelan bangunan.
 4. Memberi perkhidmatan pertanyaan perancangan dan perkhidmatan kaunter.
 5. Membekal maklumat-maklumat perancangan yang tidak terperingkat.

Perancangan Koporat

 1. Menjalankan tugas-tugas urusetia Jawatankuasa Perancang Negeri.
 2. Melaksanakan tugas pendaftar kepada Lembaga Rayuan.
 3. Merancang dan mengurus sumber manusia dan latihan.

Perancangan Pembangunan Dan Projek Khas

 1. Menyedia dan mengkaji semula Rancangan Struktur Negeri.
 2. Menyelaras penyediaan Rancangan Pembangunan berikut:
 • Rancangan Tempatan Daerah
 • Rancangan Kawasan Khas
 • Rancangan Pembangunan Desa

 Menyedia Perkhidmatan Projek Khas

 1. Pelan Konsep Pembangunan
 2. Pelan Susunatur Pembangunan
Jaringan PLANMalaysia ● PLANMalaysia Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi    MyGovernment Terengganu        HRMIS    Jabatan Perkhidmatan Awam